Връщане към страницата с галериите в Плевен

ХГ "ИЛИЯ БЕШКОВ"

   Художествена галерия "Илия Бешков" е един от най- презентативните художествени музеи в България, не само по съдържание на основните художествени фондове, но и със спецификата на оригиналния си архитектурен ансамбъл. Основана през 1958 г, по инициатива на работещите в града художници като филиал на Историческия музей, художествената галерия е преместена в специално построена за целта сграда през 1978 г., с експозиционна площ над 2500 м2. Днес тук се съхраняват над 6000 произведения на изкуството, обособени в различни фондове: "Живопис", "Графика", "Скулптура", "Икони", а също и специфичните "Илия Бешков", "Ангел Спасов", "Пленери" и др.

 

 

 Основана през 1958 г. по инициатива на работещите в града художници като филиал на Исторически музей - Плевен, художествена галерия „Илия Бешков”, се помещава в специално построена за нея сграда през 1978 г. на бул. „Скобелев” 1.
Постоянната експозиция на ХГ „Илия Бешков” дава представа за основните етапи и тенденции в развитието на българското изобразително изкуство от края на 19 в. до 70-те г. на 20 в. Започваща непосредствено от следосвобожденския период, с имената на пионерите Николай Павлович, Антон Митов и Иван Мърквичка, и преминава през едни от най-известните майстори на четката като Стефан Иванов, Сирак Скитник, Владимир Димитров – Майстора, Дечко Узунов, Васил Бараков, Бенчо Обрешков, Илия Петров, Ненко Балкански, Стоян Венев, Кирил Цонев, Борис Иванов, Златю Бояджиев, Кирил Петров, Руска Маринова, Вера Недкова, Славка Денева, Иван Ненов, Найден Петков и стига до открояващи се имена в съвременната българска живопис, чието изброяване би отнело твърде много място.

В този изящен ансамбъл, присъстват композициите на авторите, чието творчество формира облика на новобългарската скулптура: Иван Лазаров, Петър Балабанов, Марко Марков. Особено място е отделено на творческото наследство на един от най-именитите плевенски автори, скулптора Ангел Спасов (1884-1974) чието пълно събрание може да се види само в ХГ „Илия Бешков”.

Специално внимание в експозицията е отделено на патрона на галерията, големия български художник Илия Бешков (1901-1958). Серията великолепни композиции дават възможност да бъде видяно най-типичното, най-яркото и характерно от неговото творчество. Публицистичната острота, рисуваческият импровизаторски гений и непреходната тематична актуалност на този именит майстор доказва справедливостта на високата оценка за него като за един от върховете на българската пластична култура през 20 век.

Днес галерията съхранява повече от 1200 негови творби – най-голямата колекция в национален художествен музей и с изключително значение.

Обликът и цялостната физиономия на галерията не се ограничава само с нейната постоянна експозиция. От 1958 г. тя обогатява, опазва и популяризира своите фондове, обособени в раздели „Живопис”, „Графика”, „Скулптура”, „Възрожденски икони”, „Илия Бешков”, „Ангел Спасов” и „Колекции”.

Разгърната на площ над 2500 кв. м галерия „Илия Бешков” e център на утвърдени в художествени форуми: „Национално биенале на малките форми в изящното изкуство – Плевен”, „Международно фотобиенале „Фодар”, Национален конкурс „Алианц България”, „Нощ в галерията”, „Международен пленер „Кайлъка”; салони на изкуствата, камерни концерти, рецитали, конференции и симпозиуми.

Художествена галерия "Илия Бешков" е институция с отчетливо и запомнящо се присъствие в културния живот на Централна северна България; водещ в региона културен център с ползотворно сътрудничество с министерство на културата на Република България, Съюз на българските художници, Национална художествена галерия и сродните институции в страната.

 

 


Връщане към страницата с галериите в Плевен