ЗА НАС

 

 


БИЕНАЛЕ 2018

НАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО – ПЛЕВЕН
девето издание

СТАТУТ
НА ДЕВЕТО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ
ПЛЕВЕН 2018 С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Биенале на малките форми (БМФ) е традиционен и утвърден форум за представяне на съвременните тенденции и постижения в областта на живописта, графиката и скулптурата в изобразителното изкуство.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Организацията и провеждането на биеналето се осъществяват от ХГ „Илия Бешков”, в сътрудничеството с Представителство на СБХ – Плевен
2. За селекцията на творбите и определяне на наградените автори се назначава жури, в което участват представители на СБХ и община Плевен.
3. Деветото биенале на малките форми – Плевен 2018 се открива в залите на ХГ „Илия Бешков” на 26 октомври 2018 г. от 18.00 ч. и продължава до 21 декември 2018 г.
4. За представяне на участниците в Биеналето се издава каталог.

ІІІ. НАГРАДИ
Журито номинира по петима автори в отделните раздели – живопис, графика, скулптура, както и за млад автор (до 35 години). От номинираните се определят носителите на награди, както следва:
• Голяма награда на община Плевен – 1500 лв., диплом и право на самостоятелна изложба по време на следващото издание на БМФ – 2020 г.
• Награда на СБХ – 1200 лв. и диплом
• Награда на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий” – 1000 лв. и диплом
• Награда на журито – 1000 лв. и диплом
• Награда за чуждестранен автор – 900 лв. и диплом
• Четири равностойни награди по 900 лв. и дипломи – за отделните раздели и за млад автор.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Художниците са свободни да избират тема и техника.
2. Творбите трябва да са създадени през последните 2 години, да не са участвали в други национални и международни форуми.
3. Всеки автор може да участва с не повече от 2 творби във всеки от разделите.
4. Автори, които участват в повече от един раздел, заплащат такса за всеки поотделно.
5. Всички наградени участници заявяват писмено своето съгласие за дарение на наградената творба, която става собственост на галерията. На юбилейното Десето издание на БМФ ще бъде открита изложба от дарените наградени творби от всички издания.

V. СЕЛЕКЦИЯ

Първи етап
Всеки художник изпраща цифрови репродукции в .jpg формат (от 3 до 8 MB) до 27 юли 2018 г. на е-mail: hgib@mail.bg. Изображението трябва да бъде правилно ориентирано (вертикално или хоризонтално). Желателно е скулптурните творби да са представени в три ракурса. Допълнителна дигитална обработка не е позволена. Всеки файл трябва да бъде озаглавен по следния начин: име... заглавие... техника... размер в см... държава ((Ivan Ivanov… Composition… Oil… 50x60… Macedonia). Одобрените автори получават информация до 10 август 2018 г.

Втори етап:
Одобрените творби се изпращат по куриер на адреса на галерията от 13 до 25 август 2018 г. Таксата от 15 лева за всеки от разделите (за живеещи и работещи в България), или 30 евро за всеки от разделите (за живеещи и работещи извън България) се превежда по банков път на сметката на Представителство на СБХ Плевен:

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА – ПЛЕВЕН
ул. „Сан Стефано” 4
IBAN - BG29UBBS80021057869320, BIC - UBBS BGSF

За участниците от чужбина предлагаме валутният превод да се осъществи чрез MoneyGram.

За справки: +359 64 802 047, hgib@mail.bg. Информация за селекцията на творбите ще бъде изнесена до 10 септември в сайта на галерията plevengallery.com

VI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВОРБИТЕ
1. Представените произведения трябва да са с максималните размери:
за живопис – до 60х60 см,
за графика – до 30х30 см,
за скулптура – до 60х60х60 см.
2. Желателно е графичните отпечатъци да са без рамки и стъкла.
3. Произведенията да са добре укрепени, опаковани и адресирани четливо. Етикетите са включени във формуляра за участие.
4. На гърба на творбата авторът посочва името си, наименованието на произведението, размер, материал, година на създаване.
5. Всеки автор изпраща с творбите си попълнен с печатни букви формуляр за участие, който може да се изтегли от сайта на галерията, като изрично декларира, че дарява или не творбата, както и продажна цена на творбата, на следния адрес:

ДЕВЕТО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ – ПЛЕВЕН 2018,
Художествена галерия „Илия Бешков”
бул. „Скобелев” 1
Плевен 5800
Куриерски офис на „Еконт”, ул. „Хаджи Димитър” 42

ЗА КОНТАКТИ:
тел.: +359 64 802 047 – уредници
e-mail: hgib@mail.bg
plevengallery.com;
art-pleven.com

Всеки участник получава безплатен каталог и сертификат за участие в него.
Срок за получаване на творбите – 25 август 2018 г.

ИЗТЕГЛЕТЕ ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ ОТ ТУК (български)

GET APPLICATION FORM FROM HERE (english)

ИЗТЕГЛЕТЕ ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ ОТ ТУК (български)

GET APPLICATION FORM FROM HERE (english)

ПРОТОКОЛ
от заседанието на  комисия  за  I-ви етап от журирането на представените автори и творби за ДЕВЕТО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ – ПЛЕВЕН 2018
  (виж ТУК)

 

 


 

      Ръководство на Представителство СБХ-Плевен
   ВАЛЕНТИН АСЕНОВ - Председател
   УБАВКА ТОНЧЕВ - Член на УС
   ИВО ПЕТРОВ - Член на УС 
        Новото ръководство – Председател и УС (управителен съвет),
е избрано на отчетно-изборно събрание на Представителство на
СБХ-Плевен, състояло се на 10 октомври 2016 г.
 

 


  MAILING LIST

 

   За да получавате актуална информация за предстоящи самостоятелни и общи изложби и за други дейности на Представителството на СБХ-Плевен, можете да се включите в нашия Mailing List. За целта е нужно да попълните и изпратите следния формуляр  -  тук


   Още през 1947 г., преди учредяването на единен Съюз на българските художници, девет ентусиазирани за творчество художници създават т. нар. Колектив на художниците – Плевен към Камарата на народната култура. Една година по-късно се присъединяват към общобългарския художнически съюз. Започнала е активна изложбена дейност в града, издават се и каталози на експозициите с живопис, скулптура и графика.
Годишните колективни изложби и индивидуалните са с жанров обхват от батални композиции до натюрморти.
   През годините, въпреки различните социално-политически условия, които спъват творчеството с
тесногръди норми, групата художници, към които се присъединяват все повече млади автори, успява
да преодолее неразбирането с голяма воля за творческа активност и за професионално съвършенство.
   Солидни художествени произведения се създават и в трудните 1950-те години, и по-късно - в началото
на 60-те, когато българското изкуство се обновява на фона на ожесточените спорове за формализъм
и модернизъм. Едни от местата, където започват тези диспути са Плевенската група и местния печат.
Там успяват да се защитят същностните критерии за оценка на творбата. Правят го местни художници
и колеги от столицата. За известен период, групата обединява и художници от Централна северна България.
   Създава се Художествена галерия /1958/, изнасят се лектории и се честват за първи път юбилеите на
класиците на българското изкуство Ангел Спасов и Сидония Атанасова, които са членове на групата.
През 60-те години се модернизират пластическите похвати, появява се и художествен текстил.
Двама автори от новото поколение в града стават основоположници на две основни тенденции в
българското изобразително изкуство, това са Светлин Русев и Тома Трифоновски.
   В десетилетията на 70-те и 80-те нараства ролята на монументалните изкуства. В паметниковите творби на автори от града, за разлика от миналото, се появява изявено монументално звучене и модерни форми.
С ново виждане са произведенията на монументалната живопис в града и региона.
   Кавалетното творчество на плевенските художници в този период, успоредно с цялостното развитие на българското изкуство, се обогатява с разнообразни пластически възгледи. Много от художниците в Плевен вече са изявени представители на националното ни изкуство. Общото в изложбите на плевенските автори тогава е камерният характер на творбите като жанр и емоционално послание. Периодичните общонационални изложби на историческа тема в Плевен не успяват да променят характера на интимно-лирическото излъчване на преобладаващите пейзажи, портрети и натюрморти, макар и посветени на историята. Творците запазват своята неподправеност и авторския си натюрел. От 1990 г. насам голямата творческа свобода, предпоставена и от обществените условия, позволява обогатяването облика на Групата - Плевен с много нови индивидуалности, с разнообразни концепции и пластически инвенции.
   Приложните жанрове включват - иконопис, плакат, дърворезба, керамика, текстил и др.
   Днес, в обилната художествена продукция, сред творби, невинаги равностойни като постижение, се раждат отново оригинални и стойностни произведения.
     

статия от каталога издаден през 2007 по повод 60 години от създаване на групата на плевенските художници автор: Анелия Гетова
/изкуствовед/

 


 

Сайтът "ХУДОЖНИЦИТЕ на ПЛЕВЕН" е създаден през 2008 г.
 design Сашо Камбуров © 2008-2018  kambourov.com