ВАЖНО

      РЕГЛАМЕНТ на ВТОРИ Международен конкурс за историческа живопис - информация на сайта тук

 


                         ЗА НАС

 

 


 

      Ръководство на Представителство СБХ-Плевен
   ВАЛЕНТИН АСЕНОВ - Председател
   УБАВКА ТОНЧЕВ - Член на УС
   ИВО ПЕТРОВ - Член на УС 
        Новото ръководство – Председател и УС (управителен съвет),
е избрано на отчетно-изборно събрание на Представителство на
СБХ-Плевен, състояло се на 10 октомври 2016 г.
 

 


  MAILING LIST

 

   За да получавате актуална информация за предстоящи самостоятелни и общи изложби и за други дейности на Представителството на СБХ-Плевен, можете да се включите в нашия Mailing List. За целта е нужно да попълните и изпратите следния формуляр  -  тук


   Още през 1947 г., преди учредяването на единен Съюз на българските художници, девет ентусиазирани за творчество художници създават т. нар. Колектив на художниците – Плевен към Камарата на народната култура. Една година по-късно се присъединяват към общобългарския художнически съюз. Започнала е активна изложбена дейност в града, издават се и каталози на експозициите с живопис, скулптура и графика.
Годишните колективни изложби и индивидуалните са с жанров обхват от батални композиции до натюрморти.
   През годините, въпреки различните социално-политически условия, които спъват творчеството с
тесногръди норми, групата художници, към които се присъединяват все повече млади автори, успява
да преодолее неразбирането с голяма воля за творческа активност и за професионално съвършенство.
   Солидни художествени произведения се създават и в трудните 1950-те години, и по-късно - в началото
на 60-те, когато българското изкуство се обновява на фона на ожесточените спорове за формализъм
и модернизъм. Едни от местата, където започват тези диспути са Плевенската група и местния печат.
Там успяват да се защитят същностните критерии за оценка на творбата. Правят го местни художници
и колеги от столицата. За известен период, групата обединява и художници от Централна северна България.
   Създава се Художествена галерия /1958/, изнасят се лектории и се честват за първи път юбилеите на
класиците на българското изкуство Ангел Спасов и Сидония Атанасова, които са членове на групата.
През 60-те години се модернизират пластическите похвати, появява се и художествен текстил.
Двама автори от новото поколение в града стават основоположници на две основни тенденции в
българското изобразително изкуство, това са Светлин Русев и Тома Трифоновски.
   В десетилетията на 70-те и 80-те нараства ролята на монументалните изкуства. В паметниковите творби на автори от града, за разлика от миналото, се появява изявено монументално звучене и модерни форми.
С ново виждане са произведенията на монументалната живопис в града и региона.
   Кавалетното творчество на плевенските художници в този период, успоредно с цялостното развитие на българското изкуство, се обогатява с разнообразни пластически възгледи. Много от художниците в Плевен вече са изявени представители на националното ни изкуство. Общото в изложбите на плевенските автори тогава е камерният характер на творбите като жанр и емоционално послание. Периодичните общонационални изложби на историческа тема в Плевен не успяват да променят характера на интимно-лирическото излъчване на преобладаващите пейзажи, портрети и натюрморти, макар и посветени на историята. Творците запазват своята неподправеност и авторския си натюрел. От 1990 г. насам голямата творческа свобода, предпоставена и от обществените условия, позволява обогатяването облика на Групата - Плевен с много нови индивидуалности, с разнообразни концепции и пластически инвенции.
   Приложните жанрове включват - иконопис, плакат, дърворезба, керамика, текстил и др.
   Днес, в обилната художествена продукция, сред творби, невинаги равностойни като постижение, се раждат отново оригинални и стойностни произведения.
     

статия от каталога издаден през 2007 по повод 60 години от създаване на групата на плевенските художници автор: Анелия Гетова
/изкуствовед/

 


 

Сайтът "ХУДОЖНИЦИТЕ на ПЛЕВЕН" е създаден през 2008 г.
 design Сашо Камбуров © 2008-2018  kambourov.com